KURS Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM:

Kurs Umiejętności Zawodowych (OMZ) prowadzi do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs pozwala nabyć wysokie kompetencje interpersonalne i organizacyjne, ponadto podnosi motywację do podejmowania nowych wyzwań. Przygotowuje uczestników do funkcjonowania w świecie gospodarki opartej na wiedzy, pozwala na znalezienia swojego miejsca na rynku pracy, umożliwia doskonalenia swoich umiejętności oraz podwyższania kwalifikacji. Kurs pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego, ponadto Uczestnik Kursu nabędzie umiejętności z zakresu: planowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; dobrania osoby do wykonania przydzielonych zadań; kierowania wykonaniem przydzielonych zadań; oceny jakość wykonania przydzielonych zadań; wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakość pracy; komunikacji ze współpracownikami.

Program:

  • Cele pracy zespołowej.
  • Planowanie pracy zespołowej.
  • Skuteczność prowadzenia pracy w grupie.
  • Role społeczne w grupie.
  • Cechy charakterystyczne grup efektywnych i nieefektywnych.
  • Korzyści wynikające z pracy zespołowej.
  • Niebezpieczeństwa związane z pracą w grupie.
  • Rola przełożonego w pracy grupowej.
  • Organizacja pracy grupy. Tworzenie warunków technicznych organizacyjnych.
  • Zasady komunikacji w grupie.

Dostępne terminy szkoleń:

Łomża – 16.02.2019 – 09.03.2019 | SZCZEGÓŁY

Nowe terminy zostaną podane wkrótce!

Cena: 360 zł

Płatność: bonami szkoleniowymi – załatwiamy wszelkie formalności z tym związane. W celu uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania bonów szkoleniowych skontaktuj się z naszym konsultantem po numerem telefonu 570 570 050 lub napisz na adres e-mail: zawodowe@greenko.pl.

ZAPISZ SIĘ NA KURS