Kurs na pszczelarza umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Rozróżniania rasy pszczół; określania budowy morfologicznej i anatomicznej oraz procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie pszczół; oceniania stanu rodziny pszczelej w różnych porach roku; oceniania wartości użytkowej i hodowlanej pszczół i ich mieszkańców; zakładania i prowadzenia pasieki; kierowania rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym; prowadzenia prac związanych z rozmnażaniem rodzin pszczelich; prowadzenia wychowu i wymiany matek pszczelich; prowadzenia gospodarki wędrownej pszczół; rozpoznawania chorób i szkodników pszczół oraz szkodników produktów pszczelich; dobierania metod zwalczania chorób i szkodników pszczół; prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi; organizowania i prowadzenia pozyskiwania miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego; oceniania jakości produktów pszczelich; przetwarzania produktów pszczelich; przestrzegania warunków przechowywania produktów pszczelich; przygotowania produktów pszczelich do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami; prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich; przestrzegania zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

Program:

I. Chów i hodowla pszczół

 1. Biologia rodziny pszczelej
 2. Wychów matek pszczelich
 3. Choroby pszczół

II. Gospodarka pasieczna

 1. Zakładanie pasieki
 2. Kierowanie rozwojem rodzin pszczelich
 3. Gospodarka wędrowna
 4. Metody prowadzenia pasieki
 5. Pozyskiwanie produktów pasiecznych
 6. Przetwarzanie produktów pszczelich

III. Prowadzenie produkcji pasiecznej

 1. Chów i hodowla pszczół
 2. Gospodarka pasieczna
 3. Ekonomika gospodarstwa pasiecznego

Dostępne terminy szkoleń:

Bielsk Podlaski – 14.02.2019 – 30.06.2019 | SZCZEGÓŁY

Nowe terminy zostaną podane wkrótce!

Cena: 480 zł

Płatność: bonami szkoleniowymi – załatwiamy wszelkie formalności z tym związane. W celu uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania bonów szkoleniowych skontaktuj się z naszym konsultantem po numerem telefonu 570 570 050 lub napisz na adres e-mail: zawodowe@greenko.pl