Kusy na operatorów różnych specjalności

Kursy zawodowe skierowane są do osób, które chcą

  • zdobyć kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową
  •  uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
  • przekwalifikować się i zdobyć zupełnie nowy zawód

Kursy prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach, obejmującą jego wybraną część, co umożliwia nabycie wybranych kwalifikacji i uprawnień bez konieczności realizacji pełnej podstawy programowej zawodu. Realizowane kursy kończą się nadaniem uprawnień/ certyfikatów i zaświadczeń ukończenia wybranej specjalności.

wszystkie-postaci

Zawodowe podlasie

grupa_postaci_v2b

Chcesz zdobyć takie uprawnienia?

Pomożemy w formalnościach i umożliwimy Ci rozwój kwalifikacji zawodowych.

O firmie

Centrum Kompetencji Zawodowych Greenko w Białymstoku jako placówka kształcenia ustawicznego (wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku) realizuje Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej.

Stawiamy na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, zainteresowanych podjęciem kształcenia lub doskonalenia zawodowego w wybranym zakresie, organizowane przez nas kursy realizowane są w trybie, zaocznym i weekendowym, zgodnie z preferencjami uczestników.

Kursy zawodowe

Skierowane są do osób, które chcą

  • zdobyć kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową
  •  uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
  • przekwalifikować się i zdobyć zupełnie nowy zawód

Kursy prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach, obejmującą jego wybraną część, co umożliwia nabycie wybranych kwalifikacji i uprawnień bez konieczności realizacji pełnej podstawy programowej zawodu. Realizowane kursy kończą się nadaniem uprawnień/ certyfikatów i zaświadczeń ukończenia wybranej specjalności.

Oferta kursów

Kurs kończy się egzaminem państwowym (praktycznym i teoretycznym) więc zdobywasz uprawnienia państwowe do wykonywania danej pracy operatora w wybranej specjalności.