fbpx
Home - Zawodowe Podlasie, Szkolenia na operatorów maszyn budowlanych, Koparek, Koparkoładowarek, Ładowarek, Walców, Białystok, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Łomża

Nowe umiejętności
To nowe możliwości

sprawdź ofertę szkoleń

o firmie

Centrum Kompetencji Zawodowych Greenko w Białymstoku jako placówka kształcenia ustawicznego (wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku) realizuje Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej.

Stawiamy na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, zainteresowanych podjęciem kształcenia lub doskonalenia zawodowego w wybranym zakresie, organizowane przez nas kursy realizowane są w trybie, zaocznym i weekendowym, zgodnie z preferencjami uczestników.

kursy zawodowe

Kursy prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach, obejmującą jego wybraną część, co umożliwia nabycie wybranych kwalifikacji i uprawnień bez konieczności realizacji pełnej podstawy programowej zawodu. Realizowane kursy kończą się nadaniem uprawnień/ certyfikatów i zaświadczeń ukończenia wybranej specjalności.

Skierowane są do osób, które chcą:

  • Zdobyć kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową
  • Uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
  • Przekwalifikować się i zdobyć zupełnie nowy zawód

KURSY NA OPERATORÓW

czytaj więcej
Home - Zawodowe Podlasie, Szkolenia na operatorów maszyn budowlanych, Koparek, Koparkoładowarek, Ładowarek, Walców, Białystok, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Łomża