Kusy na operatorów różnych specjalności

Kursy zawodowe skierowane są do osób, które chcą

  • zdobyć kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową
  •  uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
  • przekwalifikować się i zdobyć zupełnie nowy zawód

Kursy prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach, obejmującą jego wybraną część, co umożliwia nabycie wybranych kwalifikacji i uprawnień bez konieczności realizacji pełnej podstawy programowej zawodu. Realizowane kursy kończą się nadaniem uprawnień/ certyfikatów i zaświadczeń ukończenia wybranej specjalności.

wszystkie-postaci

Chcesz zdobyć takie uprawnienia?

Pomożemy w formalnościach i umożliwimy Ci rozwój kwalifikacji zawodowych.
Nasze kursy

Kurs kończy się egzaminem państwowym (praktycznym i teoretycznym) więc zdobywasz uprawnienia państwowe do wykonywania danej pracy operatora w wybranej specjalności.