Kurs na operatora ładowarki umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

  • Pracy ładowarkami jednonaczyniowymi klasy III (do 20 ton) lub klasy I (wszystkich).
  • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
  • Organizacji pracy ładowarek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
  • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
  • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw ładowarek jednonaczyniowych.

Program:

  1. BHP ogólne – dla wszystkich maszyn
  2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  3. Ładowarki – przedmioty specjalistyczne
  4. Zajęcia praktyczne

Istnieje możliwość dofinansowania ze środków unijnych – załatwiamy wszelkie formalności z tym związane. W celu uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania bonów szkoleniowych skontaktuj się z naszym konsultantem po numerem telefonu 570 570 050 lub napisz na adres e-mail: zawodowe@greenko.pl.

ZAPISZ SIĘ NA KURS