fbpx

Kurs na operatora żurawi wieżowych

Kurs na operatora żurawi wieżowych

KURS NA OPERATORA ŻURAWI WIEŻOWYCH UMOŻLIWIA ZDOBYCIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE:

 • Pracy żurawi wieżowych
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac

Program:

 1. Wiadomości ogólne o żurawiach wieżowych i uprawnieniach do ich obsługi
 2. Budowa żurawi wieżowych
 3. Mechanizmy i elementy
 4. Układ i wyposażenia radiowe wyposażenie elektryczne, aparatura sterowania
 5. Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach
 6. Obowiązki i czynności operatora żurawia
 7. Zawiesia i zakres stosowania
 8. BHP na stanowisku operatora żurawia
 9. Zajęcia praktyczne

Informacje:

Żuraw wieżowy to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; żuraw wieżowy (zwany także budowlanym) podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.
Żuraw szybkomontujący to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia; żuraw dolnoobrotowy, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń.
Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, trwa 65 godzin, realizowany jest w trybie weekendowym.

Nazwa potoczna: dźwig.
Cena: 4500,00 – cena zawiera koszty egzaminu.

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI ZA KURS ZAWODOWY NA 10 BĄDŹ 20 RAT 0%.

Chciałbyś zmienić pracę, ale kursy zawodowe kosztują zbyt dużo?
Chcesz zrobić kurs zawodowy, ale nie możesz sobie pozwolić na taki wydatek jednorazowo?
Szybko potrzebujesz nowych uprawnień i nie możesz czekać na lepszy czas dla portfela?
Masz dość czekania na niepewne dofinansowania do kursów zawodowych?
Jeżeli chociaż raz odpowiedziałeś TAK – mamy coś dla Ciebie.
Kursy zawodowe na raty 0%! Jest to idealne rozwiązanie, jeżeli akurat brakuje gotówki, a jest okazja na nową, lepszą pracę.

MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA KURSU ZA DARMO DZIĘKI PRZYŁĄCZENIU SIĘ DO PROGRAMU ZAWODOWY AMBASADOR!


Chcesz zostać Zawodowym Ambasadorem i zdobyć uprawnienia za darmo? Polecaj kursy zawodowe z naszej oferty i za każdą skutecznie poleconą osobę otrzymuj 10% wartości wybranego przez nią kursu. Zebrane zniżki wpadają do Twojej Zawodowej Skarbonki, a kwotę tam zebraną możesz wykorzystać na realizację kursów zawodowych w naszym Ośrodku.


JAK WYGLĄDA ŚCIEŻKA UDZIAŁU W KURSIE ZAWODOWYM NA OPERATORA ŻURAWIA


KROK PIERWSZY
Zadzwoń lub napisz. Powiedz jaki kurs Cię interesuje. Może masz jakieś pytania? Zastanawiasz się, kiedy organizowane będzie szkolenia? W pierwszym kontakcie o wszystkim Cię poinformujemy.


KROK DRUGI
Jesteś zdecydowany? W takim razie zapisujemy Cię na kurs. Na tym etapie ustalamy też sposób rozliczenia.


KROK TRZECI
Kurs realizowany jest w następujący sposób: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (od 16 lub 17).


KROK CZWARTY
Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Najpierw przystępujesz do egzaminu teoretycznego, składającego się z 15 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, na 11 należy odpowiedzieć prawidłowo aby zostać dopuszczonym do egzaminu części praktycznej. Egzamin praktyczny polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Części drugiej – obejmującej wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia.
O wynikach egzaminu dowiadujesz się od razu, uprawnienia potwierdzające nabycie kwalifikacji przychodzą po 2-3 tygodniach.