fbpx

Uprawnienia elektroenergetyczne, elektryczne, gazowe – eksploatacja i dozór

KURS Uprawnienia elektroenergetyczne, elektryczne, gazowe –
Eksploatacja i dozór:

Zakres szkolenia elektroenergetycznego (Grupa 1)

Urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego …..
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV      
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW           
 5. urządzenia elektrotermiczne             
 6. urządzenia do elektrolizy     
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego    
 8. elektryczna sieć trakcyjna    
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9:*)

Zakres szkolenia energetycznego (Grupa 2)

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW 
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym i
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW 
 5. urządzenia  wentylacji,  klimatyzacji  i  chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW 
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW 
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg….
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Zakres szkolenia gazowego (Grupa 3)

Urządzenia,  instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące

i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych,  urządzenia przeróbki  gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie,  mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa  (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu  powyżej 0,5 MPa (gazociągi , stacje gazowe , tłocznie gazu)
 6. urządzenia i instalacje  o ciśnieniu  nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia i instalacje o ciśnieniu  powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy  powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych  w pkt 1-9.

Lokalizacja: Białystok, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Sokółka , Kolno, Zambrów, Siemiatycze, Suwałki, Augustów, Grajewo, Mońki, Sejny