fbpx

Branża budowlana potrzebuje głównie wykwalifikowanych specjalistów

Zastanawiasz się nad pracą w budownictwie, lecz wahasz się, jaki zawód wybrać? Branża budowlana potrzebuje głównie wykwalifikowanych specjalistów tj. operatorów urządzeń.

Silne zapotrzebowanie na specjalistów z uprawnieniami do obsługi maszyn i rosnące zarobki w branży budowlanej to argumenty przemawiające za tym, by inwestować we własne kwalifikacje właśnie w tym segmencie. Zyskując odpowiednie kompetencje, możesz liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie.

Wg danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeciętne wynagrodzenie operatora koparki wynosi 5050 zł brutto, natomiast najlepiej zarabiający specjaliści (25% ankietowanych) otrzymują wynagrodzenie wyższe niż 6030 zł. Na podobnym poziomie są płace osób wyspecjalizowanych w obsłudze innych maszyn do robót ziemnych. Wynika to z deficytu wykwalifikowanych „rąk do pracy”
w branży.

Nabyte poprzez kursy umiejętności, obok posiadanego doświadczenia, są głównym czynnikiem wpływającym na wysokość płac. Jeśli pracownik jest bardziej wykwalifikowany, jest też lepiej wynagradzany.

Zatem jakie kursy wybrać?

Do podstawowych należą kursy umożliwiające nabycie umiejętności obsługi maszyn budowlanych tj. koparkoładowarka, koparka jednonaczyniowa, ładowarka jednonaczyniowa, czy walec.

Uniwersalnymi maszynami do robót ziemnych są koparki jednonaczyniowe oraz koparkoładowarki. Operator koparki posiadający odpowiednie uprawnienia może liczyć na stałe i pewne zatrudnienie oraz wysokie zarobki zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Warto wiedzieć, że wyższe wynagrodzenie otrzymują zwykle specjaliści uprawnieni do obsługi maszyn budowlanych klasy I – takie uprawnienia mają szerszy zakres niż u operatorów maszyn III klasy.

Przy wyborze kursu wskazane jest też wstępnie zapoznać się ze specyfiką pracy z daną maszyną.

Jakie obowiązki ma np. operator koparki i koparkoładowarki?

Praca ta w głównej mierze ma charakter usługowy. Osoba posługująca się urządzeniami do robót ziemnych angażowana jest zazwyczaj do konkretnych projektów budowlanych. Do najczęściej przeprowadzanych przez operatora prac należą prace ziemne (tj. wykopy, przygotowanie terenu, wyrównywanie terenu), pomoc w transporcie materiałów budowlanych oraz załadunek i rozładunek towaru. Mimo, że operator pracuje zwykle pod kierownictwem przełożonego (brygadzisty, czy inżyniera robót) wykazać się powinien dużą samodzielnością i odpowiedzialnością za powierzony sprzęt (pracownik na bieżąco kontroluje stan techniczny maszyny i na bieżąco zgłasza potrzeby napraw). 

Zawód operatora koparki, podobnie jak innych maszyn budowlanych, jest regulowany prawnie w Polsce i w pozostałych krajach UE, a więc aby go wykonywać, należy zdobyć stosowne uprawnienia. W jaki sposób? Wystarczy zgłosić się do ośrodka szkoleniowego w celu odbycia wybranego kursu. Tam otrzymasz szczegółowe wskazówki co do dalszych kroków. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych przekazana Ci zostanie wiedza pozwalająca na bezpieczną obsługę maszyny oraz dokonywanie drobnych napraw. Zwieńczeniem kursu jest egzamin zewnętrzny, którego pozytywny wynik skutkuje wydaniem uprawnień.

Zdobycie uprawnień daje wiele możliwości

Nie tylko osoby poszukujące zatrudnienia, ale też już zatrudnione mogą podnosić kwalifikacje. Pracownik może zrobić samodzielnie kurs lub zostać oddelegowany przez pracodawcę w celu poszerzenia kwalifikacji zawodowych. Każdy kurs to też szansa na premię, podwyżkę, czy awans.

Jako operator możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą – oferować wynajem sprzętu lub swoje usługi. To dla wielu osób wygodna i opłacalna opcja.

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Uprawnienia operatora to świetny krok w tym kierunku!

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *