fbpx

Termin ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

Ważność zaświadczeń z zakresu obsługi
i konserwacji urządzeń technicznych(nawet tych, 
w których nie jest określony termin ważności) jest czasowa.

Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r. tracą ważność1 stycznia 2024 r. Natomiast te  wydane po 1 czerwca 2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń technicznych można jednak bezpłatnie przedłużyć.

Co zrobić, aby przedłużyć ważność zaświadczenia?

W celu przedłużenia ważności zaświadczenia należy przed upływem terminu złożyć wniosek do jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT), która je wydała.

W przypadku zaświadczeń wydanych po 1 czerwca 2019 r. wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

Natomiast dla zaświadczeń wydanych do dnia 1 czerwca 2019 r. (nie zawierających daty ważności) ostatecznym terminem składania wniosków o przedłużenie terminu ważności jest 30 września 2023 r. Należy bezwzględnie dotrzymać tego terminu. W przeciwnym razie uprawnienia takie stracą ważność
w dniu 1 stycznia 2024 r.

Pamiętać należy, że wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie.

Można go złożyć w formie elektronicznej poprzez portal eUDT (do tego celu potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany), albo tradycyjnie – w formie papierowej (wzór dostępny jest na stronie Urzędu Dozoru Technicznego).

Wnioski możesz złożyć korzystając z poniższego linku.

https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Okres na jaki będą przedłużane uprawnienia jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji. Zostaje on przedłużony na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Szczegółowo określony jest w Załączniku nr 3 Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.  I tak np. okres ważności uprawnień do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych to 5 lat, zaś niespecjalizowanych 10 lat.

Czym skutkuje niezłożenie wniosku w terminie?

Warto dopilnować wymaganych terminów. W przeciwnym razie zaświadczenie traci ważność. Wówczas na nowo trzeba przystąpić do egzaminu potwierdzającego umiejętności.    

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *